Luận cứ khoa học về xây dựng môi trường văn hóa ở Việt Nam

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Luận cứ khoa học về xây dựng môi trường văn hóa" do PGS.TS. Bùi Hoài Sơn làm chủ nhiệm.

 

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó chủ tịch Hội đồng; Ủy viên phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện Nghiên cứu văn hóa; ThS. Lương Đức Thắng, Cục Văn hóa cơ sở; Các ủy viên: PGS.TS. Đặng Hà Việt, Tổng cục Thể dục thể thao, TS. Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Du lịch, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu
Tại buổi họp, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Luận cứ khoa học về xây dựng môi trường văn hóa” trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 

 

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Chủ nhiệm đề tài, trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu


Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá  Nhóm nghiên cứu đã bám sát mục tiêu đặt ra cho nhiệm vụ, thực hiên nghiên cứu một cách công phù nghiêm túc, nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nhiệm vụ, đã đưa ra đươc cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng môi trường văn hóa ở Việt Nam, đề xuất được bộ tiêu chí xây dựng trường văn hóa ở Viện Nam.

 

 

 

Các thành viên Hội đồng nhận xét, trao đổi về kết quả thực hiện đề tài


Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn. Đề tài là luận cứ quan trọng làm cơ sở lý luận cho các đề tài nhánh thuộc Chương trình triển khai thực hiện việc xây dựng môi trường văn hóa trong các lĩnh vực cụ thể.

 

 Đình Lâm