Phát huy giá trị của dòng sách khoa học công nghệ

Tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang diễn ra Triển lãm sách, bắt đầu từ ngày 19/4 đến 20/5/2022. Đây là hoạt động thường niên, do Trung tâm Thông tin - Tư liệu cùng Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ (thuộc Viện Hàn lâm) tổ chức.

Hoạt động triển lãm diễn ra cùng Hội thảo về sách, trong đó có hàng trăm cuốn về khoa học công nghệ và sách chuyên khảo. Đây là dịp giới thiệu nguồn tài nguyên rất quý mà Thư viện của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang lưu giữ; qua đó, phát huy tối đa giá trị của dòng sách khoa học công nghệ đối với sự nghiệp nghiên cứu của các nhà khoa học, nhất là cán bộ nghiên cứu trẻ. Đặc biệt, khi tham dự Triển lãm, độc giả có cơ hội được tặng những cuốn sách hay, theo chương trình tặng sách của Thư viện.

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ VÂN NGA, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: "Để chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất và Ngày thành lập Viện Hàn lâm KH&CNVN thì chúng tôi đã tổ chức triển lãm sách. Đây là cơ hội rất tốt cho các sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trao đổi, chia sẻ các thông tin quý báu, để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học".

Tiến sĩ ĐOÀN THỊ YẾN OANH, Phó Giám đốc NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Việt Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam : “Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản vừa sách vừa tạp chí khoa học. Hiện nay với mảng xuất bản tạp chí, chúng tôi đã từng bước chuyển sang xuất bản số, chuyển đổi số. Chúng tôi cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác với nhà xuất bản Springer. Đây là cơ hội rất tốt cho các tác giả Việt Nam có cơ hội giới thiệu các công trình công bố của mình trên toàn cầu”.

Thư viện của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện sở hữu nguồn tài nguyên đa dạng về tri thức, với hơn 3.720 tạp chí điện tử được mua quyền truy cập từ năm 1996 đến nay; và đặc biệt, có 12 Tạp chí của Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ đã được tích hợp vào Thư viện số.