Ông Nguyễn Văn Hùng được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quốc hội vừa phê chuẩn, bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trong phiên làm việc sáng ngày 08/4/2021, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Trong đó, có Ông Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Như vậy, hiện nay Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  gồm có: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng;  và 04 Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Đoàn Văn Việt.