BỘ VHTTDL TRIỂN KHAI CHỮ KÝ SỐ - TĂNG CƯỜNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Từ cuối tháng 4/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ áp dụng chữ ký số trong văn bản phát hành trên phần mềm Quản lý văn bản và trao đổi công việc của Bộ.

Từ ngày 20/4/2019, những nơi tiếp nhận theo Trục liên thông văn bản của Chính phủ thì lãnh đạo Bộ VHTTDL sẽ thực hiện chữ ký số, tăng cường phát hành văn bản điện tử, hạn chế phát hành văn bản giấy. Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình cho biết, sẽ chỉ phát hành văn bản giấy tới các tổ chức, cá nhân không nằm trong Trục liên thông văn bản của Chính phủ.

Đồng thời, tất cả các đơn vị thuộc quản lý của Bộ VHTTDL cũng sẽ thực hiện ứng dụng trình văn bản bằng chữ ký số, tất cả dùng bằng văn bản điện tử. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Trục liên thông văn bản quốc gia được khai trương vào ngày 12/3/2019. Đây là một thành tựu quan trọng để thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tiến tới thay văn bản giấy. 

Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, đến nay, 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương (gồm Văn phòng Trung ương Đảng; 31 bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Các phần mềm quản lý văn bản của Bộ, ngành, địa phương đã được kết nối, liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống, văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan nhà nước. 

Nguồn VTR