Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo tàng Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo tàng Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do PGS.TS. Nguyễn Sỹ Toản làm chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó chủ tịch Hội đồng; Ủy viên phản biện: TS. Nguyễn Thị Ngân, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; ThS. Phạm Thị Hà, Vụ Đào tạo; Các ủy viên: TS. Phạm Như Nghệ, Bộ Giáo dục đào tạo; PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; ThS. Phạm Định Phong, Cục Di sản văn hóa.

Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu

Tại buổi họp, PGS.TS. Nguyễn Sỹ Toản đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo tàng Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 

PGS.TS. Nguyễn Sỹ Toản, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

 


Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá như sau:

- Đề tài đã được thực hiện công phu, nghiêm túc, cơ bản đạt được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề ra, có đầy đủ sản phẩm khoa học theo Hợp đồng đã ký. Đề tài đã đánh giá được thực trạng đào tạo ngành bảo tàng và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với việc đào tạo cán bộ ngành bảo tàng.

Các thành viên Hội đồng nhận xét kết quả nghiên cứu của đề tài


PGS.TS. Đỗ Thị Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội phát biểu ý kiến

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn.

Đình Lâm