Nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giám tuyển mỹ thuật Việt Nam"”

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ với đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giám tuyển mỹ thuật Việt Nam” do PGS.TS. Hoàng Minh Phúc làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên phản biện: PGS.TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn; TS. Phạm Thanh Nam, Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Các ủy viên: PGS.TS. Lâm Nhân, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Văn Quý, Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; ThS. Trần Thanh Bình, Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Tại buổi họp, PGS.TS. Hoàng Minh Phúc đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giám tuyển Việt nam” trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá đây là đề tài có tính cấp thiết, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. 

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn./.