Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm của các làng nghề thủ công ở Việt Nam (trường hợp nghề gốm và mây tre đan)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Các lĩnh vực khác
Chủ nhiệm(*) Đoàn Thị Mỹ Hương
Ngày bắt đầu 01/2016
Ngày kết thúc 12/2017

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha