Trần Thị Quỳnh Như

Thông tin chung

Họ và tên Trần Thị Quỳnh Như
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác