Nguyễn Văn Quang

Thông tin chung

Họ và tên
Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Điện thoại
Email benhvienthethaovietnam@fpt.vn
Trình độ TTƯT.BSCK
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể dục thể thao

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác