Lê Hồng Sơn

Thông tin chung

Họ và tên Lê Hồng Sơn
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng
Điện thoại
Email
Trình độ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác