Trương Quốc Bình

Thông tin chung

Họ và tên Trương Quốc Bình
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Điện thoại
Email vandinhcusy@yahoo.com
Trình độ Tiến sĩ
Chức vụ
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Di sản văn hóa

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác