Phạm Trung Lương

Thông tin chung

Họ và tên
Phạm Trung Lương
Ngày sinh
Đơn vị/Tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
Điện thoại 84.90 436 49 79
Email phamtrungluong@itdr.org.vn
Trình độ Tiến sỹ
Chức vụ Phó Viện trưởng
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác