Lê Ngọc Canh

Thông tin chung

Họ và tên
Lê Ngọc Canh
Ngày sinh 15/10/1933
Đơn vị/Tổ chức Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Điện thoại 0912611036
Email lengoccanh@yahoo.com
Trình độ Tiến sỹ
Chức vụ Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội nghệ sỹ múa Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Văn hóa
  • Nghệ thuật

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Bài báo, công trình khác