Chi tiết văn bản
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2215/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/12/2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng
Cơ quan đồng ban hành
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Thời gian bắt đầu hiệu lực 24/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện NQ 33-NQ/TQ ngày 09 tháng 6 năm 2014 của BCH TƯ khóa XI về xây dựng và PT văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Nội dung văn bản
File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
File văn bản Tải về máy