Chi tiết văn bản
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 70/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 08/08/2018
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Cơ quan đồng ban hành
Người ký Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Thời gian bắt đầu hiệu lực 22/09/2018
Trích yếu nội dung Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
Nội dung văn bản

Các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã được phê duyệt và triển khai thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2018. Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐTngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015 hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
File văn bản Tải về máy