Chi tiết văn bản
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/06/2017
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
Cơ quan đồng ban hành
Người ký Bộ trưởng Chu Ngọc Anh
Thời gian bắt đầu hiệu lực 16/08/2017
Trích yếu nội dung Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
Nội dung văn bản

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 

File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
file văn bản Tải về máy
Phụ lục Thông tư Tải về máy