Chi tiết văn bản
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3357/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 20/09/2017
Cơ quan ban hành Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan đồng ban hành
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Thời gian bắt đầu hiệu lực 20/09/2017
Trích yếu nội dung Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Nội dung văn bản

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2017 và thay thế Quyết định số 2126/QĐ-BVHTTDL ngày 17/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
File tài liệu Tải về máy