Chi tiết công văn, thông báo
Loại công văn Công văn đi
Số hiệu 916/BVHTTDL-KHCNMT
Ngày ban hành 14/03/2019
Nội dung

Bộ VHTTDL lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030”

 

File tài liệu
Tên tài liệu File tài liệu
Công văn số 916/BVHTTDL-KHCNMT Tải về máy
Duthao_QD_KH_CGCN_14-03-2019.doc Tải về máy
Duthao_QD_KH_CGCN_noidung_14-3-2019.doc Tải về máy
1_Luat_CGCN_2017.pdf Tải về máy
2_ND76_2018_NDCP.pdf Tải về máy
3_QD_1851_2018_TTg.pdf Tải về máy
4_QD_1755_2016_TTg.pdf Tải về máy
5_QD_1671_2018_TTg.pdf Tải về máy
6_QD_4610_2017_BVHTTDL_SPCL.pdf Tải về máy
7_QD_2813_2018_BKHCN.pdf Tải về máy
8_QD153_2018_TTg.pdf Tải về máy
9_TT23_2018_BoThongtintruyenthong.PDF Tải về máy