Tọa đàm và gặp mặt nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5

Ngày 16/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi Tọa đàm và gặp mặt nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề "Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian qua".

Buổi Tọa đàm và gặp mặt các nhà khoa học là hoạt động thiết thực hưởng ứng chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; Gặp mặt các nhà khoa học nhằm biểu dương tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tăng cường giao lưu và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học về mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam; Tọa đàm khoa học nhằm nhìn nhận lại các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ trong thời gian qua; đánh giá vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và của từng đơn vị thuộc Bộ nói riêng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, việc gắn nghiên cứu khoa học, công nghệ với đổi mới sáng tạo là yêu cầu tất yếu, bắt buộc cho công tác quản lý và thực tiễn của ngành văn hoá thể thao và du lịch.

Theo Thứ trưởng, việc lồng ghép các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn để áp dụng là hết sức quan trọng. Trong những năm qua, những đề tài khoa học của Bộ VHTTDL đã áp dụng được và giải quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn, ví dụ các đề tài liên quan đến môi trường văn hoá, các đề tài trong lĩnh vực thể thao và đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.

Tại buổi Tọa đàm, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thế Hùng đã trình bày báo cáo tổng thể hoạt động khoa học công nghệ năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ VHTTDL. Các nhà khoa học, nhà quản lý, cơ quan, đơn vị của Bộ đã có những ý kiến phát biểu trao đổi, chia sẻ một số nội dung thiết thực, cấp bách có tính gợi mở cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới như:

Đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ trong thời gian qua; vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và của từng đơn vị thuộc Bộ nói riêng. Một số vướng mắc cơ bản là lực cản cho sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Đề xuất các hướng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đề xuất và kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ trong thời gian tới (bao gồm đề tài KH&CN và Dự án Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia).

Kết luận buổi toạ đàm và gặp mặt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, thời gian qua chúng ta đã có nhiều cố gắng trong công tác nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là trong tình hình mới, việc gắn nghiên cứu khoa học công nghệ với đổi mới sáng tạo như là yêu cầu tất yếu, bắt buộc cho công tác quản lý và thực tiễn của ngành văn hoá thể thao và du lịch.

Theo Thứ trưởng, đây là vấn đề rất cần thiết và liên quan đến tất cả các cơ quan của Bộ, từ cơ quan quản lý nhà nước đến các cơ sở đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu hay các cơ quan sự nghiệp khác.

Thứ trưởng bày tỏ mong mốn các đơn vị nâng cao chất lượng các đề xuất cũng như chất lượng, tiến độ, hiệu quả của các đề tài. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần có hướng dẫn cụ thể, đơn giản, gọn nhẹ nhất cho các cơ quan, đơn vị để làm sao biến công tác nghiên cứu khoa học trở thành một công việc thú vị. Muốn vậy, các đơn vị phải lựa chọn vấn đề quan trọng nhất, đang diễn ra hàng ngày và cấp bách nhất để đưa vào đề tài nghiên cứu, Bộ VHTTDL cũng như Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ hỗ trợ tối đa để các đơn vị thực hiện các đề tài khoa học, làm sao phục vụ hữu ích cho công tác quản lý và phát triển ngành văn hoá, thể thao du lịch nói chung.

Đình Lâm