HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG GỐM PHƯỚC TÍCH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG ”

Ngày 18/3, tại làng cổ Phước Tích, Cục Di sản văn hóa phối hợp Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế, UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phục hồi nghề thủ công truyền thống gốm Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững ”.
hủ trì Hội thảo có PGS.TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; ThS. Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh; TS. Trần Đình Hằng, Phân Viện trưởng, Phân Viện văn hóa Nghệ Thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.
PGS.TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phục hồi nghề thủ công truyền thống gốm Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững ”
PGS.TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phục hồi nghề thủ công truyền thống gốm Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững ”

Hội thảo có 13 báo cáo tham luận đến từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý... tập trung vào chủ đề “Nghiên cứu phục hồi nghề thủ công truyền thống gốm Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững ” như Các giá trị văn hóa đặc trưng của làng cổ Phước Tích thực trạng và phát triển du lịch; vai trò cộng đồng trong chiến lược bảo tồn di sản văn hóa; lịch sử văn hóa nghề gốm truyền thống, những giá trị phát triển du lịch Phước Tích; giải pháp phát triển cộng đồng để phát triển du lịch bền vững tại làng cổ Phước Tích; bảo tồn và phát huy các giá trị các nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy giá trị nghề gốm Phước Tích trong bối cảnh đương đại; làng di sản Phước Tích vấn đề chủ thể di sản và sinh kế di sản; xây dựng sản phẩm du lịch từ di sản văn hóa làng và nghề gốm truyền thống, định hướng và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở Phước Tích; nghề gốm truyền thống Phước Tích thực trạng sức sống từ góc độ di sản văn hóa phi vật thể; phục hồi và phát huy nghề gốm Phước Tích kinh nghiệm và bài học từ các làng nghề trong nước và bài học quốc tế. Các báo cáo, tham luận được đánh giá cao, mang tính xây dựng, sát thực tiễn và có ý nghĩa đóng góp rất lớn cho việc "Nghiên cứu phục hồi nghề thủ công truyền thống gốm Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững".

Qua hội thảo nhằm giúp các nhà quản lý, các ngành liên quan cùng chính quyền địa phương huyện Phong Điền tiếp tục có những giải pháp, định hướng và chương trình hành động để từ đó hướng tới phục hồi nghề thủ công truyền thống gốm Phước Tích gắn với phát triển du lịch một cách bền vững, góp phần thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của làng cổ Phước Tích huyện Phong Điền nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại làng cổ Phước Tích

Du khách xem trải nghiệm làm gốm Phước Tích

Thuathienhue.gov.vn (CTV)