Mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 16/8/2022, tại Hội trường C1, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ "Mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long" do Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì, TS. Phạm Lan Hương chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ có TS Nguyễn Thế Hùng - Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp, ủy viên phản biện: PGS.TS. Phạm Hồng Long, Khoa Du lịch học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; PGS.TS. Bùi Thanh Thủy, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; các ủy viên: TS. Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Du lịch; ThS. Phùng Quang Thắng, Công ty Du lịch Hà Nội Tourist.

TS. Phạm Lan Hương, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long" trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá đây là đề tài có tính cấp thiết, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. 

- Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đạt được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm, đảm bảo số lượng, chất lượng theo Thuyết minh đã được phê duyệt.

          - Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tăng trưởng xanh. Chỉ ra được những hướng tiếp cận lý thuyết của đề tài cũng như nêu được ý nghĩa, vai trò của phát triển theo hướng tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.  

          - Trên cơ sở số liệu tin cậy và kết quả khảo sát thực địa đã phân tích, đánh giá khá kỹ lưỡng thực trạng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trên một số khía cạnh như tài nguyên, chính sách phát triển, thực trạng tổ chức quản lý vận hành hoạt động du lịch, nguồn nhân lực, loại hình và sản phẩm.

          - Đề tài đã đề xuất căn cứ để xây dựng mô hình và quy chế hoạt động phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, cũng như tiêu chí đo lường phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và triển khai áp dụng thử nghiệm mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh ở điểm di tích lịch sử Xẻo Quýt, Đồng Tháp để đưa ra giải pháp cụ thể.

          - Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo giúp cho việc xây dựng phương án thực hiện tăng trưởng xanh ở các điểm đến du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho đào tạo về du lịch, về điểm đến du lịch, về tăng trưởng xanh của điểm đến du lịch.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

 

Thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận

 


PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến

Bài, ảnh: Đình Lâm