Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện thể dục thể thao can thiệp phục hồi chức năng, hoà nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ

Ngày 03/8/2022, tại Hội trường C1, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện thể dục thể thao can thiệp phục hồi chức năng, hoà nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ" do Trường Đại học TDTT Đà Nẵng là đơn vị chủ trì, PGS.TS Phan Thanh Hài chủ nhiệm đề tài.

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ có TS Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng. Tham gia hội đồng còn có TS Nguyễn Thế Hùng - Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch Hội đồng; TS Phan Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt và TS. BS Lê Thanh Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam - Uỷ viên phản biện; các Uỷ viên gồm PGS.TS Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, PGS.TS Đặng Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh và TS Nguyễn Thị Phương Loan - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi họp, TS. Nguyễn Thái Bền, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện thể dục thể thao can thiệp phục hồi chức năng, hoà nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ" trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá đây là đề tài có tính cấp thiết, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. 

- Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đạt được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm, đảm bảo số lượng, chất lượng theo Thuyết minh đã được phê duyệt.

 - Đề tài đã tiến hành đánh giá thực trạng sử dụng các chương trình thể thao can thiệp phục hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ từ đó xây dựng chương trình tập luyện thể dục thể thao can thiệp phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ, đồng thời tiến hành thực nghiệm, đánh giá hiệu quả.

  - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần quan trọng vào việc thực hiện quyền trẻ em, quyền của người khuyết tật. Chương trình tập luyện thể dục thể thao can thiệp phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ là tài liệu tốt để các cơ sở, các địa phương tham khảo, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn đơn vị mình.

Một số hình ảnh tại buổi họp

 

Ban chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

 


 

Hội đồng trao đổi, đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài


Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với  Ban chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì

Tin, ảnh: Đình Lâm