Hội nghị - Hội thảo tổng kết phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020

Sáng 02/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị-Hội thảo tổng kết phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ giai đoạn 2016-2020 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến

Hội nghị - Hội thảo được tổ chức trực tiếp với các đại biểu của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn Hà Nội và trực tuyến tới hơn 100 điểm cầu ở Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Nguyễn Văn Hùng đã đến dự và chủ trì Hội nghị, cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị - Hội thảo (Ảnh Trần Huấn)

Sau khi Hội nghị xem video clip báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, thay mặt ban tổ chức hội nghị, TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020. Báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ giai đoạn này, trên các mặt sau:

Về thực hiện Phong trào, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của quyết định đến cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hoặc trang thông tin điện tử. Qua đó, đã có tác dụng khơi dậy niềm say mê nghiên cứu khoa học trong cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học, nghiên cứu viên thuộc đơn vị.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày báo cáo Tổng kết (Ảnh: Trần Huấn)

Về kết quả thực hiện: Đã hành nghiên cứu 05 đề tài độc lập cấp quốc gia, 05 Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ với 42 đề tài nhánh, 120 đề tài độc lập cấp Bộ, 101 dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, 04 dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu.
Đánh giá về kết quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong giai đoạn này, ông Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh: "Trong thời gian qua, chất lượng nghiên cứu khoa học của Bộ được chú trọng và từng bước được nâng cao, kết quả nghiên cứu góp phần vào giải quyết được một số vấn đề mang tính cấp bách về quản lý được đặt ra trong các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về VHTTDL; nhiều nội dung nghiên cứu được bổ sung vào giáo trình giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng. Các dự án xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam đã bổ sung thêm đối tượng tiêu chuẩn hóa như mỹ thuật, âm nhạc... là căn cứ chính để triển khai xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) cho các thiết bị thể thao có khả năng gây mất an toàn cho người sử dụng. “Công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian qua cũng đã góp phần nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học đã xuất hiện nhiều gương mặt mới và sẽ là những nhân tố đóng vai trò quan trọng đến hoạt động của các đơn vị trong tương lai”

Tuy đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 cũng còn một số hạn chế, bất cập cần phải khắc phục.

Hội nghị - Hội thảo cũng đã được nghe các ý kiến tham luận của các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học thuộc Bộ. Các tham luận đều tập trung làm rõ những thành tích đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những tồn tại trong hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị mình để có được nhiều thành tựu hơn trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; tăng cường phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực  để thu hẹp khoảng trống nhân lực giữa các thế hệ.

Phát biểu kết luận Hội nghị - Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc phát triển khoa học – công nghệ đã được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Năm 2015 lãnh đạo Bộ VHTTDL phát động thi đua trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, là một hướng đi đúng, thể hiện quan điểm đặt việc nghiên cứu khoa học - công nghệ là việc thực hiện quốc sách như các Nghị quyết của Đảng, là điều kiện có tính chất tiên quyết cần thiết để tiến hành các hoạt động khác dựa trên các luận cứ khoa học, cũng là động lực cho sự phát triển của toàn ngành.

Từ năm 2015 tới nay, lĩnh vực này đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ các nhà khoa học đã có sự trưởng thành rõ rệt, hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng theo sát và góp phần giải quyết những vấn đề “nóng” của ngành VHTTDL, đã cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho cơ quan quản lý nhà nước hoạch định những vấn đề chiến lược, cấp bách của ngành. Ngành cũng đã có được một đội ngũ các nhà khoa học đông đảo, có học hàm, học vị cao, là nguồn nhân lực chất lượng cao, sẽ có nhiều đóng góp nếu được sử dụng, khai thác đúng. Các nghiên cứu đã có ít nhiều đóng góp quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, trong hoạt động thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực.

 

 Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu KHCN (Ảnh: Trần Huấn)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng cho rằng để khoa học và công nghệ giữ được vị trí là “quốc sách”, cần phải khắc phục được những hạn chế đang tồn tại trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ, chúng ta cần phải tập trung cho nghiên cứu khoa học ứng dụng để cân đối với nghiên cứu khoa học cơ bản.

Bộ trưởng cũng đã gợi ý và giao một số nhiệm vụ cụ thể, dựa trên những luận cứ khoa học, Viện Khoa học TDTT phải nghiên cứu tham mưu trình lãnh đạo Bộ, Tổng cục TDTT Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2030; nghiên cứu phát triển nâng cao thành tích ở các môn thể thao thành tích cao; về Du lịch, Viện nghiên cứu Du lịch cần nghiên cứu quy hoạch du lịch Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19; nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch của từng vùng, miền. Với lĩnh vực văn hoá, Viện VHNTQG cũng cần nghiên cứu sâu để làm sao thực hiện được 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp lớn nhằm chấn hưng văn hoá, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Tại Hội nghị - Hội thảo có 15 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 được Bộ trưởng tặng Bằng khen.

Đình Lâm