Hội thảo "Phát huy giá trị bộ sưu tập tranh lụa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Thực trạng và giải pháp"

Hội thảo diễn ra ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội thảo có Đại diện Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, đại diện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Huế và hơn 50 chuyên gia, họa sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu trong cả nước. TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tham dự và phát biểu tại Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo 

Hội thảo nhận được 17 tham luận, nội dung chủ yếu đề cập đến: lịch sử phát triển tranh lụa Việt Nam hiện đại; nhận diện giá trị, đặc trưng của nghệ thuật tạo hình tranh lụa, thực trạng và các giải pháp phát huy giá trị Bộ sưu tập.

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát biểu tại Hội thảo

Trong Hội thảo các ý kiến tập trung làm rõ hơn về diện mạo, đặc trưng của Bộ sưu tập tranh lụa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; khắc phục những yếu kém để đề xuất việc đa dạng hóa các hình thức phát huy giá trị tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng: Bộ sưu tập tranh lụa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có giá trị rất lớn, vì vậy phải nhận diện đầy đủ, toàn diện các giá trị để có hướng gìn giữ, phát huy một cách có hiệu quả.

Để phát huy tranh lụa nói chung và các bộ sưu tập tranh tại Bảo tàng nói riêng, việc giáo dục thẩm mỹ cho công chúng phải được tiến hành đối với các cháu nhỏ, phải có sự kết hợp với ngành giáo dục trong việc giáo dục cho học sinh đặc biệt là học sinh tiểu học. Đồng thời, mở rộng sự liên kết với các nhà sưu tập tư nhân, công ty lữ hành, công ty công nghệ về truyền thông để phát huy giá trị. Nhưng trước mắt, Bảo tàng cần đầu tư nguồn lực cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu.

Đình Lâm