Nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị thẩm mỹ của tranh kính nhà thờ vùng châu thổ Bắc bộ Việt Nam"

Chiều ngày 29 tháng 10 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Bảo tồn và phát huy giá trị thẩm mỹ của tranh kính nhà thờ vùng châu thổ Bắc bộ Việt Nam" do ThS. Nguyễn Thùy Dương, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên phản biện: PGS.TS. Bùi Thị Thanh Mai, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; ThS. Đỗ Thị Thu Vân, Viện Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng; Các ủy viên: TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, TS. Nguyễn Anh Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; ThS. Trần Đình Thành, Cục Di sản văn hóa; TS. Vũ Nam, Tổng cục Du lịch.

Tại buổi họp, ThS. Nguyễn Thùy Dương đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Bảo tồn và phát huy giá trị thẩm mỹ của tranh kính nhà thờ vùng châu thổ Bắc bộ Việt Nam” trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá như sau:

- Đề tài được triển khai công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận tương đối phù hợp, đảm bảo tiến độ, giải quyết được mục tiêu, nội dung  nghiên cứu đề ra, cơ bản có đầy đủ sản phẩm theo hợp đồng đã ký.

- Đề tài đã nêu được một số khái niệm về giá trị thẩm mỹ góp phần nhận diện giá trị nghệ thuật của tranh kính một bộ phận kiến trúc của nhà thờ vùng châu thổ Bắc bộ, đồng thời đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị thẩm mỹ tranh kính nhà thờ.

  - Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước  hoạch định cơ chế và xây dựng chính sách đồng thời là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy. 

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:


 

Các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận tại phiên họp

 

PGS.TS. Bùi Thị Thanh Mai, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, ủy viên phản biện trình bày nhận xét

ThS. Đỗ Thị Thu Vân, Viện Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, Ủy viên phản biện trình bày nhận xét