Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên Internet

Bộ Tư pháp đã phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Thể lệ cuộc thi và tham gia đăng ký dự thi các cá nhân truy cập theo địa chỉ website của cuộc thi: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân" trên cổng thông tin điện tử Quốc hội; Cổng thôn tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia; trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo điện tử Đại biểu nhân dân; Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

Để được dự thi, các thí sinh cần hoàn thiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thôn gtin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức được đăng tải trên website chính thức của Cuộc thi; có thể sử dụng trình duyệt máy tính hoặc các thiết bị di động kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Mỗi lần thi trực tuyến kéo dài 20 phút.

Thời gian cuộc thi đến hết ngày 30/4/2021. Tổng kết cuộc thi Ban Tổ chức sẽ cấp Giấy chứng nhận kèm theo hiện vật (nếu có) và các giải thưởng cụ thể.