Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

Sáng ngày 10/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia lĩnh vực Du lịch

Đây là nhiệm vụ do Trung tâm thông tin du lịch - Tổng cục du lịch đề xuất thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”

Hội đồng gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thuộc lĩnh vực công nghệ, du lịch, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm chủ tịch Hội đồng đã xem xét đề xuất nhiệm vụ trên các phương diện: Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài; Tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra trong đề xuất đặt hàng; Khả năng không trùng lắp của đề tài, dự án với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực quốc gia cho việc thực hiện đề tài, dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Chủ trì phiên họp

Toàn cảnh buổi họp

Sau khi nghe Trung tâm thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đơn vị chủ trì trình bày phương án đề xuất, ý tưởng về đề tài, Hội đồng đã thống nhất tên đề tài điều chỉnh thành: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh”. Hội đồng cũng nghiên cứu và đề nghị đơn vị chủ trì đề tài khoa học làm rõ tính cấp thiết của Đề tài, những thực tiễn trong thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vấn đề này. Xu hướng của thời đại đặt ra hiện nay và việc chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như thế nào?

Hội đồng thống nhất phương pháp nghiên cứu quan sát, phương pháp điều tra thực nghiệm, phân tích và phương pháp chuyên gia. Nội dung sẽ tập trung vào 3 nhóm chính. Trong đó, làm rõ thực trạng ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển du lịch ở Việt Nam những năm qua, những mặt tích cực và cả những hạn chế, khó khăn với hệ quy chiếu là những Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về vấn đề này. Nghiên cứu, đánh giá xem ngành Du lịch đã thực sự đi tắt, đón đầu, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển chưa? Về góc độ quản lý nhà nước, thông qua Đề tài, nghiên cứu để thúc đẩy, hoạch định các chính sách, tác động với tư cách “bà đỡ” nhằm phát triển du lịch thông minh; tạo điều kiện thu hút các nguồn lực xã hội cùng nhà nước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Một nội dung rất quan trọng khác của Đề tài là nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong việc phát triển du lịch thông minh, tập trung vào nhóm tích hợp những công nghệ đã có, đang triển khai trong phát triển du lịch và cơ sở dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo. Từ những cơ sở dữ liệu này có thể đưa ra những sản phẩm ứng dụng.

Hội đồng nhất trí ủng hộ đề xuất của Tổng cục Du lịch, giao Trung tâm thông tin du lịch chủ trì Đề tài và giao Viện nghiên cứu và phát triển du lịch là đơn vị phối hợp chính. 2 đơn vị này có nhiệm vụ chọn các đơn vị đối tác thực hiện Đề tài.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề tài phải nghiêm túc, trách nhiệm, nghiên cứu với hàm lượng khoa học cao, có giá trị thực tiễn, khả thi. Đề tài thực hiện tối đa 2 năm. Cơ quan đề xuất Đề tài phải tiếp thu đầy đủ, hợp lý, khoa học những góp ý của Hội đồng tư vấn; đủ sức thuyết phục Hội đồng cấp trên. 

Đình Lâm (tổng hợp)

Ảnh: Trần Huấn - Báo Văn hóa