Lễ phục triều Nguyễn - Phát huy giá trị

Ngày 03/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ "lễ phục triều Nguyễn - Phát huy giá trị" do TS. Nguyễn Thị Thu Hà, làm chủ nhiệm

Lễ phục triều Nguyễn là di sản vật thể mà Vương triều Nguyễn để lại, có những sưu tập hiện vật vừa có giá trị kinh tế, vừa có giá trị văn hóa cao, trong đó bộ sưu tập trang phục cung đình như một điểm nhấn sáng ngời bởi sự quý, hiếm với những giá trị vô song về tuyệt kỹ trong kỹ thuật - mỹ thuật được các nghệ nhân thể hiện trên những tấm áo cung đình xưa.

Mục tiêu nghiên cứu các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của Lễ phục triều Nguyễn và sự phát huy giá trị trong đời sống, đặc biệt với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu, đào tạo, sáng tác, tuyền truyền ...trong các hình thức nghệ thuật về con người Việt nam trong lịch sử, đặc biệt đối với nhân vật lịch sử, vừa có tính khoa học, vừa có chiều sâu lịch sử, văn hóa dân tộc.

Đề tài đã tập trung nghiên cứu mỗi quan hệ có tính thống nhất giữa hình thức trang trí lễ phục triều Nguyễn với nghệ thuật trang trí kiến trúc, lăng tẩm, vật dụng ... trong cung đình, nhằm phát huy có hiệu quả giá trị lịch sử của Lễ phục triều Nguyễn.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm 7 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về văn hóa, di sản, mỹ thuật do Thứ trưởng Tạ Quang Đông, làm Chủ tịch đã xem xét đánh giá và thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài. Đồng thời cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa một số vấn đề để hoàn thiện công trình nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đình Lâm