Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đến dự và chỉ đạo.

TS.Nguyễn Thế Hùng- Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Vụ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Vụ. Theo đó, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên như tổ chức xét duyệt, nghiệm thu đề tài KHCN, TCVN, dự án môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2020, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã trực tiếp chủ trì và thực hiện các nhiệm vụ như:Tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; Tiếp tục triển khai Chương trình “Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh” 

 Bên cạnh đó, Vụ cũng trình Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 15/5/2020 thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Toàn cảnh buổi họp Sơ kết

Tại buổi Sơ kết, các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng cần phát triển hơn nữa các mảng đề tài mới, đặc biệt ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phát biểu tại buổi Sơ kết, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao những kết quả đã đạt dược trong 6 tháng đầu năm của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Thứ trưởng khẳng định, nhiệm vụ của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là hết sức quan trọng, ảnh hưởng tới tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL. Trong thời gian tới, Vụ cần xây dựng cập nhật định hướng nghiên cứu khoa học mới đáp ứng tình hình phát triển hiện nay của các lĩnh vực thuộc Bộ, nhằm gợi ý, gợi mở cho các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Bộ những vấn đề cấp thiết cần giải quyết.

Thứ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới,Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm như: Thẩm định nội dung và kinh phí các nhiệm vụ; tổ chức hội nghị, hội thảo tập huấn, hội thảo chuyên đề ...

Đình Lâm