Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu khôi phục và phát triển các trò chơi phổ cập ở nông thôn và trong lễ hội truyên thống ở Việt Nam”

Sáng ngày 12/12/2019, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu khôi phục và phát triển các trò chơi phổ cập ở nông thôn và trong lễ hội truyên thống ở Việt Nam” do PGS.TS. Đặng Thị Hồng Nhung, Viện Khoa học Thể dục thể thao làm chủ nhiệm.

 

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, do GS. TS. Nguyễn Đại Dương– Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Đặng Thị Hồng Nhung trình bày báo cáo tóm tắt quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Nghiên cứu Văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch”

Sau khi nghe ý kiến nhận xét của các Ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng, Hội đồng đã họp riêng và đánh giá kết quả đề tài như sau:

- Đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đã cơ bản giải quyết được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo Hợp đồng đã ký.

  - Đề tài tiến hành tương đối tốt điều tra xã hội học, các số liệu, tài liệu sử dụng có độ tin cậy.

   - Đề tài đã đánh giá được thực trạng một số trò chơi dân gian phổ cập ở nông thôn trong lễ hội truyền thống ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp có tính khả thi.

   - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần trong xây dựng cơ chế chính sách, cũng như nghiên cứu và giảng dạy.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài một cách tốt nhất, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại Đạt