Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Đà Nẵng

Chiều ngày 15/8/2019, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tiến hành kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Đà Nẵng. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm trưởng đoàn công tác.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Năm 2019, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ; 02 nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến thời điểm báo cáo, nhìn chung các nhiệm vụ cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ đã ký kết; có đầy đủ sản phẩm kèm theo; kinh phí giải ngân đảm bảo theo kế hoạch.

Toàn cảnh buổi Kiêm tra định kỳ tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Kết luận, đánh giá kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường, TS. Từ Mạnh Lương yêu cầu:

- Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: đề tài thuộc chương trình nên chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì phải đảm bảo nghiệm thu cơ sở trong tháng 10 và nghiệm thu cấp bộ trong tháng 11

- Các nhiệm vụ TCVN cũng phải hoàn thành và giải ngân theo tiến độ đề ra.

Phương Loan - Kim Dung