Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 lĩnh vực Thể dục thể thao

Ngày 23/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 thuộc lĩnh vực Thể dục thể thao. TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập các Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 gồm 4 lĩnh vực: Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch và Thư viện.

Hội đồng lĩnh vực Thể dục thể thao có TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên gồm: TS. Trần Đức Phấn, ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo, ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên, ThS. Phạm Phương Thảo, ThS. Ngô Ngọc Hà, PGS.TS. Phạm Hồng.

TS.  Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì cuộc họp

Lĩnh vực Thể dục thể thao có 05 Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN, gồm:

1. " Thiết bị bể bơi - Phần 6: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với ván quay vòng.

- Thiết bị bể bơi - Phần 7: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với gôn bóng nước.

- Thiết bị bể bơi - Phần 8: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị cho các hoạt động giải trí trên mặt nước.

- Thiết bị bể bơi - Phần 9: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với cầu nhảy cứng, cầu nhảy mềm và các thiết bị liên quan.

- Thiết bị bể bơi - Phần 10: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với sàn di động hồ bơi và vách ngăn di động.

" do Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh là đơn vị chủ trì

2.- Thảm thể thao - Phần 1: Thảm thể dục dụng cụ, các yêu cầu về tính an toàn.

- Thảm thể thao - Phần 2: Thảm nhảy cao và nhảy sào, các yêu cầu về tính an toàn.

- Thảm thể thao - Phần 3: Thảm Judo, các yêu cầu về tính an toàn.

- Thảm thể thao - Phần 4: Xác định độ hấp thụ lực va chạm.

- Thảm thể thao - Phần 5: Xác định độ ma sát nền.

- Thảm thể thao - Phần 6: Xác định độ ma sát bề mặt.

- Thảm thể thao - Phần 7: Xác định độ cứng tĩnh lực." do Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì

3. "Thiết bị thể dục dụng cụ - Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử.

- Thiết bị thể dục dụng cụ - Bục nhảy chống - Yêu cầu và phương pháp thử.

- Thiết bị thể dục dụng cụ - Lưới bật - Yêu cầu an toàn chức năng và phương pháp thử” do Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì

4. " Thiết bị leo núi - Phanh trống - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

- Thiết bị leo núi - Dụng cụ nối - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

- Thiết bị leo núi - Neo ma sát - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

- Thiết bị leo núi - Bộ dây treo - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

- Thiết bị leo núi - Ròng rọc - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

- Thiết bị leo núi - Mũ bảo hiểm cho người leo núi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử." do Viện Khoa học Thể dục thể thao là đơn vị chủ trì

5. "Thiết bị bảo vệ võ thuật - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử

- Thiết bị bảo vệ võ thuật - Phần 2: Các yêu cầu bổ sung và phương pháp kiểm tra đối với người được bảo vệ mu bàn chân chân, bảo vệ gối và bảo vệ cẳng tay

- Thiết bị bảo vệ võ thuật - Phần 3: Các yêu cầu bổ sung và phương pháp kiểm tra bảo vệ thân người (giáp ngực)

- Thiết bị bảo vệ võ thuật - Phần 4: Các yêu cầu bổ sung và phương pháp kiểm tra bảo vệ đầu

- Thiết bị bảo vệ võ thuật - Phần 5: Các yêu cầu bổ sung và phương pháp kiểm tra trang phục và bảo vệ bụng

- Thiết bị bảo vệ võ thuật - Phần 6: Các yêu cầu bổ sung và các phương pháp kiểm tra dành cho bảo vệ ngực của nữ

- Thiết bị bảo vệ võ thuật - Phần 7: Các yêu cầu bổ sung và các phương pháp kiểm tra và bảo vệ cho găng tay và chân" do Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng là đơn vị chủ trì

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Đại diện các đơn vị trình bày Thuyết minh dự án

Sau khi nghe các đại diện đơn vị chủ trì trình bày Thuyết minh Dự án, Hội đồng đã họp và đánh giá nội dung, phương pháp và kết quả dự kiến của dự án. Hội đồng đã bỏ phiếu và kiến nghị các dự án được đưa vào thực hiện năm 2019-2020. Kết quả của Hội đồng được lập thành biên bản và kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

Đình Lâm