Bổ sung, nâng cấp hệ thống trang thiết bị lưu trữ dữ liệu số về công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam

Chiều ngày 21/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ "Bổ sung, nâng cấp hệ thống trang thiết bị lưu trữ dữ liệu số về công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam" do Viện Bảo tồn di tích chủ trì thực hiện.

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 510/QĐ-BVHTTDL ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp

Nhận xét về dự án TS. Lê Quang Minh, Đại học quốc gia Hà Nội, Phản biện 1 cho rằng đây là nhiệm vụ cần thiết, nên sớm đưa vào triển khai thực hiện. Dự án nên tiếp cận theo hướng sử dụng phần mềm tích hợp việc nhận dạng tiếng Việt tích hợp với việc trích rút các feature cho việc quản lý tài liệu số.

ThS. Nguyễn Thanh Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Phản biện 2 cho rằng cần phân tích rõ hơn hiện trạng tiềm lực nghiên cứu của đơn vị để làm cơ sở cho việc triển khai dự án, bổ sung phương án chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

Ý kiến các thành viên Hội đồng tập trung đề nghị đơn vị đánh giá lại thực trạng của hệ thống trang thiết bị hiện có (quy mô, chất lượng, năng lực quản lý khai thác...), làm rõ việc kết nối chia sẻ và quảng bá dữ liệu, bổ sung làm rõ khối lượng công việc và dữ liệu về quản lý tu bổ di tích trong những năm sắp tới trên hệ thống đề nghị đầu tư để dự án mang tính khả thi... Đảm bảo nguyên tắc chỉ đầu tư bổ sung, nâng cấp hệ thống trang thiết bị hiện có, đảm bảo tính hiện đại, đồng bộ, phù hợp và khả thi.

Dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ được Hội đồng nhất trí thông qua và đề nghị bổ sung một số nội dung để phê duyệt đưa vào triển khai thực hiện trong hai năm 2018-2019.  

Một số hình ảnh tại buổi họp Hội đồng

 

 

 


 

Băng Tâm - Đình Lâm