Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ứng dụng giải pháp khoa học quản lý lượng vận động bằng thiết bị đo công suất trong huấn luyện vận động viên cấp cao môn Xe đạp đường trường nam và nữ hướng đến trình độ Olympic
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thể dục thể thao
Chủ nhiệm(*) Võ Quốc Thắng
Ngày bắt đầu 01/2021
Ngày kết thúc 12/2022

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải