Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Đơn vị Lĩnh vực NCKH
1 Bạch Mỹ Trinh Học viện Múa Việt Nam
2 Bạch Mỹ Trinh Học viện Múa Việt Nam
3 Bình Định Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
4 Bùi Hoài Sơn Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
5 Bùi Kim Hồng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
6 Bùi Ngọc Phúc Học viện Âm nhạc Huế
7 Bùi Quang Thắng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
8 Bùi Quang Thanh Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
9 Bùi Thanh Thủy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
10 Bùi Văn Tiến Viện Mỹ thuật
11 Bùi Việt Hà Tổng cục Thể dục, Thể thao
12 Châm Nhật Tân Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
13 Chu Đức Tính Bảo tàng Hồ Chí Minh
14 Chu Quang Trứ Viện Mỹ thuật
15 Chu Thu Hường Viện Bảo tồn di tích
16 Dân Quốc Nhà hát Chèo Việt Nam
17 Đặng Cảnh Khanh Vụ Gia đình
18 Đặng Khánh Ngọc Viện Bảo tồn di tích
19 Đặng Thị Hồng Nhung Viện Khoa học Thể dục Thể thao
20 Đặng Văn Bài Cục Di sản văn hóa
21 Đào Mạnh Hùng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
22 Đào Phương Duy Học viện Múa Việt Nam
23 Đậu Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
24 Đậu Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
25 Diệp Trung Bình Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
26 Đinh Công Tuấn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
27 Đinh Nguyễn Phương Thảo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
28 Đinh Phi Thúy Hãng phim truyện Việt Nam
29 Đinh Quang Ngọc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng Viện KH&CN TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Thể dục thể thao
30 Đinh Quang Trung Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
31 Đinh Thị Cẩm Lê Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
32 Đinh Thị Duyệt Viện Bảo tồn di tích
33 Đinh Thị Thanh Hiền Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
34 Đinh Thị Vân Chi Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
35 Đỗ Cẩm Thơ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
36 Đỗ Cẩm Thơ Tổng Cục Du lịch
37 Đỗ Đăng Thanh Viện Phim Việt Nam
38 Đỗ Đức Lợi Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
39 Đỗ Hương Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
40 Đỗ Hữu Dư Thư viện Quốc gia Việt Nam
41 Đỗ Lai Thúy Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
42 Đỗ Lan Phương Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
43 Đỗ Minh Đức Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
44 Đỗ Ngọc Anh Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
45 Đỗ Quốc Thắng Trường Trung học Kỹ thuật In
46 Đỗ Thị Hòa Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
47 Đỗ Thị Minh Thúy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
48 Đỗ Thị Minh Thúy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
49 Đỗ Thị Minh Thúy Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
50 Đỗ Thị Tám Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
Trang 1/8 <12345678>