Danh bạ điện thoại

Tìm theo từ khóa: Bạn có thể tìm theo điện thoại, họ tên, đơn vị...vv
STT Họ tên  Chức danh  Đơn vị  Điện thoại  Email 
1 TS. Võ Tường Kha Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam 0913504755
2 PGS.TS. Vũ Chung Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 0912093395
3 PGS.TS. Lê Bạch Mai . Viện Dinh dưỡng 0912422545
4 TS. Đàm Quốc Chính Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tổng cục Thể dục thể thao 0913254013
5 PGS.TS. Hồ Đắc Sơn . Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 0912256350
6 TS. Lê Tấn Đạt Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 0915166126
7 TS. Lê Anh Thơ . Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0913095575
8 PGS.TS. Nguyễn Xuân Sinh . Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 0913038832
9 PGS.TS. Lâm Quang Thành Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao 0903949576
10 GS.TS. Lê Quý Phượng Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh 0984284868
11 TS. Lê Đức Chương Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 0912015410
Trang 1/1 <1>