Nhiệm vụ KHCNMT Mới lĩnh vực: Thể dục thể thao

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : BO22125
 • : Võ Tường Kha
 • : Thể dục thể thao
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bệnh viện Thể thao Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : BO22023
 • : Bùi Việt Hà
 • : Thể dục thể thao
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tổng cục Thể dục, Thể thao
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : BO22122
 • : Phan Thanh Hài
 • : Thể dục thể thao
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : BO22021
 • : Vũ Việt Bảo
 • : Thể dục thể thao
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Khoa học Thể dục Thể thao
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : BO21512
 • : Trần Hiếu
 • : Thể dục thể thao
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Khoa học Thể dục Thể thao
 • : 01/2015 - 12/2016
Trang 1/1 <1>