Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

 • : BO2121136
 • : Lã Minh Tâm
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : BO2121139
 • : Phạm Thị Hà
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Đào tạo
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : BO2120129
 • : Hà Mai Hương
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Huế
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Múa Rối Việt Nam
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Múa Việt Nam
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : BO2118125
 • : Vũ Ngọc Thanh
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Huế
 • : 01/2016 - 12/2017
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2016 - 12/2017
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Huế
 • : 01/2015 - 12/2016
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2016 - 12/2016
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Múa Rối Việt Nam
 • : 01/2015 - 12/2016
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Múa Việt Nam
 • : 01/2014 - 12/2015
 • : BO2114128
 • : Vũ Ngọc Thanh
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2014 - 12/2015
Trang 1/7 <1234567>