Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương làm việc với Viện Bảo tồn di tích về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm tháng 6

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã chủ trì buổi làm việc với Viện Bảo tồn di tích về việc triển khai các nhiệm vụ NCKH tháng 5-6/2024.

Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lãnh đạo Viện Bảo tồn di tích, các chuyên viên chuyên quản của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các nghiên cứu viên của Viện Bảo tồn di tích.

Thay mặt Lãnh đạo Viện, ThS Đặng Khánh Ngọc, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích báo cáo một số kết quả đạt được trong hoạt động khoa học và công nghệ của Viện 5 tháng đầu năm 2024, cụ thể: Hoàn thiện và giao nộp 03 đề tài cấp Bộ năm 2022-2023, triển khai 02 đê tài cấp Bộ năm 2023-2024 và 01 đề tài  năm 2024-2025; triển khai và hoàn thiện 02 dự án tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Báo cáo về một số nội dung khác, ông Ngọc cho biết: về sô hóa tư liệu, Viện tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong bảo quản, lưu trữ tư liệu về di tích; bổ sung hoàn thiện nội dung dữ liệu các di tích quốc gia đặc biệt cho Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam. Tính đến thời điểm tháng 05/2024, số lượng di tích đã được số hóa là 4053 di tích, 6282 tư liệu di tích, 7151 tài liệu.

+ Sưu tầm tư liệu: tiếp tục sưu tầm tập hợp, bổ sung tư liệu cho cơ sở dữ liệu của ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, khai thác tư liệu phục vụ nghiên cứu khoa học và thực thi công tác bảo tồn di tích.

- Công tác đào tạo: đã tổ chức khóa 01 khóa học vào tháng 1 năm 2024 “Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích” với 75 học viên đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ.

- Hợp tác nghiên cứu: hợp tác với các chuyên gia, các cơ quan trong và ngoài ngành thông qua các chương trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo và các hình thức cộng tác viên, tọa đàm, hội thảo khoa học, trao đổi tài liệu...

- Công tác tư vấn: thực hiện nhiều hợp đồng lập quy hoạch, lập dự án, thiết kế KTTC, thẩm tra, giám sát…bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Toàn cảnh buổi làm việc của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương với Viện Bảo tồn di tích

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đánh giá Viện Bảo tồn di tích đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, nhiều nhiệm vụ có tính ứng dụng cao.

Ông Hùng đề nghị trong thời gian tới ,Viện Bảo tồn di tích cần phát huy hơn nữa vai trò của Viện Nghiên cứu hàng đầu của Bộ về công tác bảo tồn, phát huy di tích. Đảm bảo mỗi năm có 2 đề tài cấp Bộ, ít nhất 01 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Các hướng nghiên cứu của Viện nên tập trung vào những nội dung thế mạnh của Viện là di sản vật thể, bảo tồn di tích, chứ không nên nghiên cứu về di sản phi vật thể.

Kết luận tại buổi làm việc Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao một số kết quả đạt được trong hoạt động khoa học và công nghệ của Viện, trong đó là việc hoàn thành đảm bảo tiến độ, không có nhiệm vụ bị quá hạn.

Tập trung nguồn lực, thực hiện tốt đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia " Nghiên cứu phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận", đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Viện trong hoạt động nghiên cứu.

Tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn, ứng dụng tiến bộ của khoa học trong công tác nghiên cứu về bảo tồn di tích.

Đình Lâm