Tọa đàm và gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức buổi Tọa đàm khoa học và gặp mặt các nhà khoa học của các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan thuộc Bộ ở phía Bắc với chủ đề "Tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ". Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì Tọa đàm

Tọa đàm và gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam là một trong các hoạt động thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng nhân kỷ niệm 11 năm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2013-18/5/2024),  được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong điều kiện không cho phép, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ tổ chức hoạt động này đối với các đơn vị ở phía Bắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh "Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu độc lập cấp quốc gia, các chương trình KHCN và đề tài độc lập cấp Bộ, cấp cơ sở. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã phản ánh tương đối toàn diện công tác quản lý nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp; làm rõ những vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển cho từng ngành, lĩnh vực"

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu chào mừng Tọa đàm và gặp mặt các nhà khoa học 

"Năm 2024, với chủ đề: "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia, tôi mong rằng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng phát triển, kết quả nghiên cứu đạt chất lượng tốt, thiết thực, hiệu quả, gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn phục vụ hoạt động của ngành. Tại buổi Tọa đàm, gặp mặt cá nhà khoa học hôm nay, tôi hy vọng với sự nhiệt huyết, say mê với tinh thần đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, các nhà quản lý sẽ góp phần tích cực đưa hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ thật sự phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần đẩy nhanh quá trình hồi phục, phát triển kinh tế - xã hội", Thứ trưởng bày tỏ quan điểm.

Sau phát biểu chào mừng của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng đã trình bày ngắn gọn một số kết quả đạt được trong hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ năm 2023 và 05 tháng đầu năm 2024.

Ông Hùng cho biết hiện nay, Bộ đang triển khai thực hiện 01 đề tài độc lập cấp quốc gia do Viện Bảo tồn di tích là đơn vị chủ trì "Nghiên cứu phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận" và 04 nhiệm vụ thuộc Đề án cấp quốc gia do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia làm đơn vị chủ trì;

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày kết quả hoạt động KHCN năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024

Năm 2023, Bộ đã đề xuất đặt hàng 7 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, trong đó có 2 nhiệm vụ được đưa vào tuyển chọn.

Về nhiệm vụ cấp Bộ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" với 17 đề tài nhánh và 1 đề tài báo cáo tổng hợp, đã nghiệm thu cấp Bộ 12 đề tài, 5 đề tài sẽ nghiệm thu trong tháng 6/2024 và nghiệm thu Báo cáo tổng hợp Chương trình vào tháng 12/2024; Triển khai thực hiện 41 đề tài độc lập cấp Bộ chuyển tiếp năm 2022-2023 và 21 đề tài độc lập cấp Bộ năm 2024-2025. Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024 đã nghiệm thu 45 đề tài độc lập cấp Bộ...

Về hoạt động Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, năm 2023 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 35 TCVN (trong đó, 33 TCVN lĩnh vực Thể dục thể thao, 01 TCVN lĩnh vực Thư viện; 01 TCVN lĩnh vực Di sản văn hóa); thực hiện chuyển tiếp đối với 01 dự án xây dựng TCVN lĩnh vực Di sản văn hóa; gia hạn 08 dự án/13 TCVN công bố sang năm 2024 (Di sản văn hóa; Thư viện, Thể dục thể thao và Du lịch); nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 có 06 dự án/ 06 TCVN lĩnh vực Di sản văn hóa, Thể dục thể thao và Du lịch. 

Kết quả thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 5 tháng đầu năm 2024, ông Hùng cho biết:"

Ngày 25 tháng 01, Bộ đã tổ chức buổi làm việc giữa Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương với Thứ trưởng Bộ KHCN, Trần Hồng Thái. Căn cứ Kết luận cuộc họp, Bộ đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai 01 Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045” và Chương trình (hoặc các nhiệm vụ) KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển thể dục thể thao hiện đại”

 Bộ đang xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Trong đó, đã tiến hành họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2025-2026, kết quả:

 Xác định được 27 đề tài độc lập cấp Bộ, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành Danh mục nhiệm vụ và thông báo tuyển chọn rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Quyết định số 1283/QĐ-BVHTTDL ngày 10/5/2024 Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào thực hiện năm 2025-2026)

Xác định 02 nhiệm vụ cấp Quốc gia để đặt hàng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực thể dục thể thao và du lịch: (1) “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý điểm đến du lịch thông minh”; (2) “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tập luyện trên môi trường ảo cho vận động viên các môn đối kháng cá nhân – Thử nghiệm trong luyện tập môn Boxing và Đấu kiếm” thuộc chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” (Nội dung này đang báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng).

Tại buổi Tọa đàm và gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, các đại biểu tham dự cũng đã có những ý kiến thảo luận, trao đổi nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong đó cần đẩy mạnh hơn nữa sự liên kết trong công tác nghiê n cứu giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi tại buổi Tọa đàm

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương khẳng định, sự liên kết giữa các đơn vị trong nghiên cứu khoa học là vô cùng quan trọng và cần thiết, đặc biệt là với một Bộ có đặc thù rộng và nhiều lĩnh vực rộng Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện hơn nữa, giúp đỡ các chuyên gia, nhà khoa học trong Bộ hoàn thành các đề tài nghiên cứu. Các nhà khoa học phải cố gắng có nhiều đề tài giá trị, có hiệu quả, ý nghĩa hơn nữa. Thứ trưởng đặc biệt kỳ vọng trong thời gian tới, chương trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam sẽ được triển khai với quy mô toàn ngành, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước./.

Đình Lâm