Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu giá trị văn hóa ẩm thực Việt phục vụ phát triển Du lịch
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Du lịch
Chủ nhiệm(*) Lê Anh Tuấn
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

+ Mục tiêu chung: Nghiên cứu các giá trị văn hóa ẩm thực Việt phục vụ phát triển Du lịch 

+ Mục tiêu cụ thể:

-         Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về ẩm thực, văn hóa ẩm thực (nguồn gốc, xuất xứ, cách chế biến, trình bày món ăn, không gian thưởng thức...) và giá trị của văn hóa ẩm thực hàm chứa trong các món ăn, đồ uống.

-         Xác định được các giá trị văn hóa của ẩm thực Việt.

-         Hệ thống hóa những giá trị văn hóa ẩm thực Việt nhằm phục vụ phát triển du lịch .

-         Đề xuất các giải pháp phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt phục vụ phát triển du lịch.

 

Nội dung

Các nội dung chính:

           - Thứ nhất: Nhóm nội dung và các chuyên đề nghiên cứu về vấn đề cơ sở lý luận liên quan đến cơ sở khoa học, thực tiễn và các yếu tố ảnh hưởng đến ẩm thực, văn hóa ẩm thực và các giá trị của văn hóa ẩm thực; Đặc biệt liên quan đến hệ thống các tiêu chí xác định giá trị văn hóa ẩm thực có thể khai thác để phục vụ du lịch.

         - Thứ hai: Nhóm nội dung nghiên cứu về thực trạng của văn hóa ẩm thực Việt hiện nay; Hệ thống hóa được các giá trị văn hóa ẩm thực theo các tiêu chí tại nhóm nội dung nghiên cứu thứ nhất.

         - Thứ ba: Nhóm nội dung đi sâu phân tích một cách toàn diện thực trạng của việc khai thác các giá trị của văn hóa ẩm thực hiện nay để phục vụ khách du lịch, đánh giá việc sử dụng các giá trị văn hóa ẩm thực để phục vụ du lịch trong ngành du lịch hiện nay;

          - Thứ tư: Nhóm nội dung phân tích tổng hợp từ ba nhóm nội dung trên, đề xuất định hướng khai thác các giá trị văn hóa ẩm thực phục vụ du lịch. Đồng thời, đề xuất các giải pháp và các kiến nghị để triển khai các hoạt động khai thác các giá trị của văn hóa ẩm thực phục vụ phát triển du lịch đã đề xuất trong thời gian tới.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha