Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình hiện nay
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Gia đình
Chủ nhiệm(*) Đậu Thị Ánh Tuyết
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình làm căn cứ đánh giá chất lượng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ. Hệ tiêu chí này cũng là cơ sở đề địa phương và cơ quan chủ quản đánh giá cán bộ công tác trong lĩnh vực gia đình hằng năm.

          - Trên cơ sở các tiêu chí đã xác định, phân tích đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình tại cơ sở, trên các vùng núi, đồng bằng, đô thị tại các vùng miền Bắc Trung, Nam.

          - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình cụ thể với từng vùng miền trên cả nước.

Nội dung

- Làm rõ khái niệm gia đình, văn hóa gia đình, công tác gia đình, cán bộ làm công tác gia đình (cán bộ hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách nhà nước), nguồn nhân lực…

          - Xây dựng các tiêu chí đánh giá đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình.

          - Phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình.

          - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình hiện nay.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha