Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Văn hóa gia đình Việt Nam trong thời đại mới.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Gia đình
Chủ nhiệm(*) Trần Đức Ngôn
Ngày bắt đầu 01/2009
Ngày kết thúc 12/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Thông qua việc nghiên cứu để đánh giá nhưng ưu điểm và hạn chế của văn hóa gia đình trong quá khứ và hiện tại, nhóm nghiên cứu đề tài sẽ đề xuất những giải pháp khả thi nhằm định hướng xây dựng mô hình gia đình văn hóa phù hợp với xu thế hội nhập, phát triển, đồng thời vẫn giữ được giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha