Hội nghị Triển khai nhiệm vụ về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam

Sáng ngày 4/5, tại Hội trường B - Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP.HCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam.

Dự và chủ trì Hội nghị có: Ông Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại khu vực phía Nam.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã nêu Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ưu tiên ứng dụng công nghệ cốt lõi, thành tựu của Cách mạng 4.0 tạo ra sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh; Nâng cao trình độ nguồn nhân lực.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành giai đoạn 2017-2020 trong Cách mạng công nghiệp 4.0 gồm: Du lịch, Thể dục thể thao, Điện ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, Di sản văn hóa và Thư viện.

Trong đó, lĩnh vực Du lịch sẽ có các sản phẩm phục vụ du lịch thông minh như: Du lịch thực tế ảo; hệ thống quản lý điểm đến hỗ trợ hoạt động lữ hành, lưu trú; thẻ du lịch đa năng; phần mềm thuyết minh du lịch tự động.

Đối với lĩnh vực Thể dục Thể thao sẽ có sản phẩm gồm: Quy trình kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, giám định khoa học và điều trị chấn thương cho vận động viên; Quy trình tuyển chọn đào tạo vận động viên thể thao; Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Thể dục thể thao phục vụ nghiên cứu khoa học, thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao.

Lĩnh vực Điện ảnh sẽ có Tác phẩm điện ảnh sản xuất và trình chiếu theo công nghệ số.

Với Nghệ thuật biểu diễn sản phẩm là biểu diễn nghệ thuật sử dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại; Truyền dạy nghệ thuật truyền thống và đương đại bằng công nghệ số.

Trong lĩnh vực Di sản văn hóa, sản phẩm là Quy trình xử lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Hệ thống trưng bày và thuyết minh tương tác trong bảo tàng; Quy trình xử lý, bảo quản hiện vật trong bảo tàng; Cở sở dữ liệu ngành Di sản văn hóa.

Trong lĩnh vực Thư viện sẽ là đẩy mạnh Thư viện số.

Ông Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và có những ý kiến đóng góp trong công tác tiếp cận các nhiệm vụ về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) tại đơn vị mình, đồng thời cũng nêu rõ những thuận lợi cũng như khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đánh giá: Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tại khu vực phía Nam trong thực hiện cách mạng 4.0. Ông cũng đề nghị, sau Hội nghị, mỗi đơn vị phải tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và báo cáo việc triển khai về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Nguồn: www.vhttdlkv3.gov.vn