Thông báo về việc tham dự Hội nghị - Hội thảo Tập huấn công các NCKH năm 2013 tại TP.HCM

.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời:

Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại khu vực phía Nam


Tới dự Hội nghị-Hội thảo Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chương trình Hội nghị kèm theo)

Chủ trì Hội nghị: Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên

Thời gian: 08 giờ 00 - 17 giờ 00, ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2013

Địa điểm: Cục công tác phía Nam - Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: 

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính;

- Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Bộ;

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách khoa học của các đơn vị;

- Cán bộ đang và sẽ làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước.

Chế độ công tác phí và đi lại tham dự Hội nghị-Hội thảo của các Đại biểu được chi theo quy định hiện hành.

Rất mong sự có mặt và đóng góp ý kiến tại Hội nghị-Hội thảo của Quý vị./.