Danh mục tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2013

Ngày 23 tháng 10 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 4039/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt danh mục tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2013.

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm

1

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản Thế giới

PGS.TS. Trương Quốc Bình

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

 2

“Nghiên cứu các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay

ThS. Trần Tuyết Ánh

Vụ Gia đình

3

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học trong quá trình chuẩn bị tham dự ASIAD và Olympic của các đội tuyển thể thao quốc gia.

PGS. TS. Lâm Quang Thành

Tổng cục Thể dục thể thao

4

Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

TS. Đỗ Cẩm Thơ

Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

5

Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số vùng di dân tái định cư ở miền Trung do xây dựng các công trình thủy điện.

 TS. Trần Đình Hằng

Phân viện VHNT VN tại Huế

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

6

Biến đổi đời sống văn hóa các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, M’Nông ở Tây Nguyên.

 

TS. Nguyễn Xuân Hồng

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

 7

Biến đổi của gia đình trong bối cảnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Hoàng Hồng Hạnh

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

 8

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (Thông qua việc khảo sát thực tiễn tại khu vực Tây Nam Bộ)

TS. Đỗ Ngọc Anh

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

 9

Ứng dụng công nghệ Gene trong tuyển chọn vận động viên.

TS. Lê Đức Chương

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

10

Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam.

ThS. Nguyễn Quốc Hưng

Viên Nghiên cứu phát triển Du lịch

 11

Các giải pháp nhằm phát triển nâng cao chất lượng và hoạt động của các bảo tàng ngoài công lập ở Việt Nam.

ThS Trần Đức Nguyên

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

12

Giải mã minh văn trên các bảo vật triều Nguyễn lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

TS. Nguyễn Đình Chiến

Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam

 13

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa bảo quản trong việc loại trừ và phòng chống các tác nhân gây hại trên bề mặt gỗ di tích.

ThS. Đoàn Thị Hồng Minh

Viện Bảo tồn di tích

 14

Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin thư viện ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp.

TS. Lê Văn Viết

Thư viện Quốc gia Việt Nam

 15

Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp.

TS. Nguyễn Thế Dũng

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

 16

Giáo dục văn hóa đọc cho trẻ em lứa tuổi nhi đồng ở Hà Nội.

PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 17

Điêu khắc trong môi trường văn hóa đô thị ở Nam Bộ.

 

TS. Nguyễn Xuân Tiên

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 18

Bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Bài chòi trong đời sống hiện nay.

GS. Hoàng Chương

Cục Nghệ thuật biểu diễn