Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020 lĩnh vực Di sản văn hóa

Chiều ngày 04/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020 thuộc lĩnh vực Di sản văn hóa

Toàn cảnh họp Hội đồng

Hội đồng gồm các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực văn hóa do TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên gồm: GS.TS. Nguyễn Chí Bền, PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, TS. Phạm Quốc Quân, TS. Từ Mạnh Lương, PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì cuộc họp

Sau khi thông qua chương trình và nguyên tắc làm việc theo quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015, Hội đồng đã xem xét 03 Hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn của lĩnh vực Di sản văn hóa.

Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

          Trưởng ban:   TS. Nguyễn Thế Hùng

          Uỷ viên:          TS. Phạm Quốc Quân

          Uỷ viên:           PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương

Kết quả làm việc có 03 tổ chức và cá nhân trúng tuyển chọn thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc lĩnh vực Di sản văn hóa để đưa vào thực hiện năm 2019-2020, bao gồm:

1. Định hướng quản lý văn hóa với thực hành nghi lễ liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

2. Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Cơ Lao trong hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Cảnh Phương, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

3. Nghiên cứu tàu cổ đắm ở vùng biển Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Cường, Bảo tàng Lịch sử quốc gia

TS. Nguyễn Thế Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả

Hội đồng đã kết luận những nội dung cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện Thuyết minh, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt./.

Đình Lâm