Thanh Chăn - Điện Biên: Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường

Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là 1 trong 11 xã của toàn quốc được Trung ương lựa chọn thực hiện thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới. Tới nay, xã Thanh Chăn là xã duy nhất của tỉnh Điện Biên hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại xã Thanh Chăn được tỉnh Điện Biên phê duyệt vào đầu tháng 10/2009. Sau 6 năm thực hiện, đến năm 2015, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Điện Biên, Thanh Chăn hiện là xã duy nhất của tỉnh Điện Biên hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trong MTQG xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Minh Tiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh chăn cho biết: Để thực hiện tiêu chí 17, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thanh Chăn đã đưa ra nghị quyết, lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân trong nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổ chức hỗ trợ xây dựng các công trình vệ sinh môi trường cho 843 hộ gia đình gồm: 843 công trình nhà tiêu; 538 hố chứa chất thải chăn nuôi; 332 bể chưa nước; lắp đặt 541 hầm khí sinh học Biogas...

Tới nay, về cơ bản các vấn đề về môi trường của xã đã đủ tiêu chuẩn để đạt theo tiêu chí đề ra, cụ thể: 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia. Tổng số cơ sở có giấy phép thuộc đối tượng cam kết bảo vệ môi trường là 40 cơ sở, 65 cơ sở thực hiện tốt biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường đảm bảo vệ sinh môi trường, không có cơ sở để xảy ra khiếu kiện, phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường.

Điểm thu gom rác thải sinh hoạt tại đội 2, bản Pom Mỏ, xã Thanh Chăn.
Điểm thu gom rác thải sinh hoạt tại đội 2, bản Pom Mỏ, xã Thanh Chăn.

798 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại cách xa nhà ở, chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý, không xả thải, chảy tràn trên bề mặt đất, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh... Đặc biệt, Thanh Chăn là xã duy nhất không có hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh sạch đẹp. Chất thải, nước thải được thu gom xử lý theo quy định.

Anh Quàng Văn Chiến, cán bộ địa chính xã Thanh Chăn cho biết: Xã Thanh Chăn đã quy hoạch và  xây dựng 13 điểm thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt được bố trí hợp lý trên địa bàn xã. Công tác vệ sinh môi trường bước đầu có nhiều tiến bộ, trên địa bàn xã có đội thu gom rác thải vệ sinh môi trường nông thôn với 6 người tham gia. Bên cạnh đó, ý thức của người dân được nâng cao, rác thải được thu gom và xử lý, giảm thiểu ô nhiễm, tạo môi trường xanh sạch đẹp.

“Để hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường là một nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã Thanh Chăn. Hoàn thành tiêu chí là điều khó khăn nhưng việc giữ gìn tiêu chí đó mới là mối quan tâm của Đảng bộ và chính quyền xã Thanh Chăn. Trong thời gian tới, Thanh Chăn sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động người dân, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Ngăn chặn, xử lý những trường hợp gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng NTM của xã thanh Chăn luôn được giữ vững” - ông Phạm Minh Tiệp, PCT UBND xã Thanh Chăn nhấn mạnh.

Nguồn: Baotainguyenmoitruong.vn