Tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học

Sáng 28/5/2019, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với toàn thể cán bộ, công chức Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Theo Quyết định số 1881/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Mở đầu buổi làm việc, TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng đã báo cáo Thứ trưởng Tạ Quang Đông các mặt hoạt động của Vụ, quy trình quản lý nhiệm vụ hàng năm, đồng thời báo cáo kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường trong 5 tháng đầu năm và các nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2019.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại làm việc, Thứ trưởng đánh giá cao hoạt động và công tác quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của Vụ trong những năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, công tác nghiên cứu khoa học cần tổ chức nhiều Hội thảo, tập huấn chuyên sâu, kết hợp với chuyên gia nước ngoài trong việc tổ chức Hội thảo, tập huấn để nâng cao chất lượng, năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

TS. Từ Mạnh Lương thay mặt toàn thể cán bộ, công chức Vụ phát biểu càm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Thứ trưởng, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Thứ trưởng nói riêng, cũng như Lãnh đạo Bộ nói chung tiếp tục quan tâm và chỉ đạo sát sao với công tác khoa học, công nghệ và môi trường.