Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch - 30 năm hình thành và phát triển

hiều ngày 8/11, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Viện NCPTDL) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1988 - 2018). Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCDL Ngô Hoài Chung, nguyên lãnh đạo ngành Du lịch và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện NCPTDL qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn khái quát lại quá trình hình thành và phát triển của Viện NCPTDL trong chặng đường 30 năm qua. Với chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch, cung cấp dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ du lịch, Viện NCPTDL đã chủ trì thực hiện thành công 3 đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước, 28 đề tài khoa học cấp Bộ, 26 đề tài cấp cơ sở và 8 nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường; tham gia thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ có liên quan. Viện NCPTDL đã thực hiện nhiều đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước, các địa bàn kinh tế trọng điểm và tham gia thực hiện một số các quy hoạch phát triển du lịch cấp khu vực như Dự án VIE/89/003 “Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 1990 - 2000” , Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam các giai đoạn 1995 - 2010 và 2001 - 2010; Quy hoạch phát triển du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (năm 1997); Quy hoạch phát triển du lịch Hành lang Đông Tây (năm 2003), xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển các vùng du lịch trọng điểm, các trung tâm du lịch, Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển sản phẩm Du lịch Việt Nam và sản phẩm du lịch đặc thù cho 7 vùng du lịch… Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành của Viện NCPTDL lịch gắn liền với sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam. Những thành quả trong 30 năm qua của tập thể cán bộ, nghiên cứu viên Viện NCPTDL đã góp phần quan trọng trong xây dựng Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về phát triển Du lịch, Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch, xây dựng các chính sách liên quan đến phát triển du lịch trên bình diện quốc gia và ở từng địa phương trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quang Tùng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Viện NCPTDL đã đạt được trong 30 năm qua. Thứ trưởng cho rằng 30 năm là giai đoạn đánh dấu không ngừng sự vươn lên, khẳng định vai trò, sứ mệnh của quan trọng của Viện NCPTDL đối với sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam. "Trong thời gian tới, Viện NCPTDL cần đổi mới cơ chế hoạt động, xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học, tích cực tham gia phản biện và đóng góp xây dựng phát triển Ngành; thực sự trở thành cầu nối giữa các nhà quản lý với các nhà khoa học ở cả trong nước và quốc tế…", Thứ trưởng chỉ đạo.

Theo Baodulich.net.vn